OPTY nr 008 - Od wydawcy - styczeń 2003 PDF Print E-mail
Written by Janusz Żurek   
Wednesday, 01 January 2003 00:00
    Stało się! Mamy w Krakowie drugą Arkadię. Znak to, że Dieta Optymalna się rozwija i ma coraz więcej zwolenników. Powoli i nieśmiało pod oddolnym naciskiem pacjentów zmienia się także stanowisko środowiska lekarskiego do sposobu żywienia. Symptomem tego jest pojawienie się na rynku księgarskim książki „Dieta bez wyrzeczeń”, której recenzję można przeczytać obok. Co prawda równolegle w miesięczniku „Medycyna po Dyplomie” pojawił się nieprzychylny artykuł nt. D.O. oparty na analizie książki „Dieta Optymalna J. Kwaśniewskiego i M. Chylińskiego”, a nie jak możnaby tego oczekiwać na badaniach osób stosujących tę dietę. Oczywiście trudno się spodziewać aby wszyscy lekarze poddali się tak łatwo. Zresztą obserwując to co dzieje się w USA czyli pojawienie się ostatnio publikacji nt. szkodliwości dotychczasowego sposobu odżywiania się amerykanów można przypuszczać, że polscy lekarze zaczną wkrótce lansować nowe amerykańskie podejście do zaleceń współczesnej dietetyki. Nawet prezydent Bush wyraził niedawno myśl, że kontynuacja dotychczasowego sposobu odżywiania amerykanów może spowodować to, że USA przestaną być mocarstwem. A słowa prezydenta, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych brane są na poważnie.
    Począwszy od obecnego numeru gazety, do OPTY będzie dołączana wkładka informująca o zasadach Diety Optymalnej. Mamy nadzieję, że ta ulotka przyczyni się do dalszego rozpropagowania diety.  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i poprawki co do treści ulotki. Życząc na koniec wszytkim optymalnym jeszcze raz nowego, szczęśliwego i optymalnego roku wierzę, że przyniesie on wiele pożądanych i wyczekiwanych wydarzeń jak również będzie sprzyjał rozwojowi naszego ruchu.