GalvaSan SPA PDF Print E-mail
Written by Janusz Żurek   
Wednesday, 14 May 2008 11:33
GalvaSan SPA

GalvaSan SPA

 

Kąpiele z użyciem wód mineralnych i solanek są

stosowane od wieków. Przynoszą one wielu osobom uczucie

“odświeżenia” organizmu. Wybór stóp do

przeprowadzania procesu "elektrycznej" kąpieli spowodowany został tym, że według

Medycyny Chińskiej znajdują się tam też początki kanałów energetycznych

organów odpowiedzialnych za odtruwanie organizmu jak pęcherz, nerki wątroba

i inne. Kąpiel oddziałując na te kanały powoduje lepsze

krążenie krwi i wydalanie toksyn do wody poprzez pory, odetkane lekko

zasadowym roztworem powstającym podczas przepływu prądu, gdyż zatykający je

tłuszcz ulega w trakcie kąpieli “zmydleniu”. Woda zabarwia

się przy tym na różny sposób.


Cena zestawu z wanienką - 620 zł  (opcja z hydromasażerem jest obecnie niedostępna)
Cena zestawu bez wanienki - 590zł
Koszt dodatkowej elektrody (jedna jest w komplecie) - 80zł

OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH ZESTAWU “GalvaSan SPA”


GalvaSan” jest zestawem służącym do elektrokąpieli złożonym z czterech osobnych części:

  • wanienki lub hydromasażera (jeśli były zamawiane)

  • sterownika

  • zasilacza ~230V/=12V/1A

  • specjalnej elektrody (jonizatora)

 

Wanienka hydromasażera (jeśli wybrano zestaw z hydromasażerem), oprócz spełniania swojej określonej roli w zestawie jest równocześnie samodzielnym hydromasażerem do stóp i może być używana niezależnie od całego zestawu zgodnie z własną instrukcją obsługi.

Sterownik dostarcza odpowiedniego prądu o zmiennej polaryzacji do elektrody. Posiada czasomierz wyłączający prąd płynący przez elektrodę po 30 minutach od załączenia urządzenia sygnalizując dźwiękiem koniec kąpieli.. W sterownik wbudowany jest także układ do pomiaru i sygnalizacji wielkości prądu przepływającego przez elektrodę, a także układ rozłączający obwód w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości prądu lub w przypadku ewentualnego zwarcia elektrody lub przewodu przyłączeniowego.

Zasilacz ~ 230V/= 12V (lub 16V dla wersj GalvaSan II”) zasila sterownik oraz elektrodę napięciem stałym 12V (16V).

Elektroda, zwana inaczej jonizatorem, stanowi zasadniczy element biodetoksykacji realizowanego przy pomocy zestawu “GalvaSan”.

REAKCJE W ROZTWORZE

W czasie kąpieli zachodzą reakcje między elektrodą, a solami rozpuszczonymi w wodzie; reakcja ta nadaje wodzie jasno-pomarańczowy/żółty odcień – do brązowego - czarnego. Jest to zjawisko normalne.

W zestawie “GalvaSan SPA” stosuje się sól tzw. niskosodową. Poziom sodu jest w niej znacznie niższy niż w zwykłej soli kuchennej. Używanie tej specjalnej soli w miejsce zwykłej, kuchennej przedłuża żywotność elektrody.


DZIAŁANIE UKŁADU POMIARU PRĄDU

W sterownik obydwu wersji aparatu “GalvaSan” wbudowany jest układ służący do pomiaru przewodności roztworu soli w wodzie.


W wersji „GalvaSan SPA po włączeniu urządzenia do sieci aparat przeprowadza samotestowanie zapalając po kolei wszystkie lampki (diody LED). Po zakończeniu procedury testowania na pulpicie sterownika świeci się tylko czerwona lampka sygnalizująca obecność zasilania. Po naciśnięciu przycisku “START” zostaje podane napięcie na elektrodę zanurzoną w roztworze włączenie napięcia na elektrodę sygnalizowane jest przez zapalenie lampki 5 min. Jeśli przy tym nie zaświeci się lampka żółta oznaczona napisem “ZA MAŁO” oznacza to, że natężenie prądu przepływającego przez elektrodę jest za małe, lub nie ma go wcale. W miarę dosypywania soli do wody lampka ta powinna się zapalić (o ile wcześniej się nie świeciła), a dalsze zwiększanie ilości soli w roztworze powinno spowodować zaświecenie środkowej zielonej lampki oznaczonej napisem ”DOBRZE”. Optymalna ilość soli w roztworze jest sygnalizowana świeceniem środkowej zielonej lampki. Zaświecenie się lampki czerwonej (gaśnie wtedy lampka zielona) oznacza zbyt duże stężenie soli w roztworze i za duży przepływ prądu. Dalsze zwiększanie ilości soli w wodzie doprowadzi do zadziałania wyłącznika przerywającego obwód i wyłączenia napięcia na elektrodzie. Należy wówczas odlać część wody z miski i dolać w jej miejsce świeżej (niesolonej) wody. Wielkość prądu przepływającego przez zanurzoną w roztworze soli elektrodę zależy także od poziomu wody w misce. Jeśli poziom ten będzie się zmieniał, np. podczas ruszania stopami zanurzonymi w wodzie, to może zmieniać się także kolor świecących lampek – jest to zjawisko prawidłowe. W niektórych rejonach Polski (np. na Śląsku) ilość rozpuszczonych soli zawartych w wodzie z kranu może być tak duża, że nie zachodzi konieczność dosypywania soli do wanienki.Uwaga!

Oczywiście powyższy zestawy przeznaczony jest dla eksperymentatorów, radioamatorów i hobbystów i nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek metodami leczniczymi. Firma PLUS nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki w przypadku, gdyby ktoś chciał wykorzystać powyższy zestaw w celach innych niż poznawcze

Więcej wyjaśnień na podstronie "Publikacje" w artykule: " Certyfikaty, zappery, generatory".

.

STATeria

Last Updated on Wednesday, 08 January 2020 12:51