Prądy Selektywne III PDF Print E-mail
Written by Janusz Żurek   
Tuesday, 13 May 2008 09:12
Prądy Selektywne

W poprzednich artykułach z cyklu “Prądy Selektywne (i nie tylko)” opublikowanych w Poradniku (“Optymalnik” nr 6 i 8) zapowiadaliśmy kontynuowanie tego tematu w następnych numerach. Po kilkumiesięcznej nieobecności w “Poradniku”obecny artykuł jest kolejną publikacją z tego zakresu.
O Prądach Selektywnych, zwłaszcza o sposobie ich stosowaniach w przypadku określonych chorób, opublikowano już wcześniej kilkanaście artykułów w miesięczniku “Optymalni”. Publikacja o historii powstania Prądów Selektywnych będąca poszerzoną wersją referatu wygłoszonego przez współautora niniejszego artykułu na konferencji w Oleśnicy w 2004 roku ukazała się także w “Optymalniku” (nr 9/2004). Spekulowałem w niej między innymi nad przyczynami skutecznego działania prądów typu PS i wiązałem to z mikropulsacjami ziemskiego pola elektromagnetycznego, których maksimum energii przypada na częstotliwość 10 Hz zbliżoną do częstotliwości prądów PS stosowanych w aparatach produkowanych pod patronatem dr Kwaśniewskiego. Teorie tą popierały także inne obserwowane fakty, o czym można przeczytać we wspomnianym artykule oraz w moim referacie wygłoszonym na I Konferencji Lekarzy Optymalnych i Doradców Żywienia Optymalnego w Dusznikach Zdroju w 2002 r, który można znaleźć w internecie pod tym adresem. Przeciwne działanie do prądów typu “PS” mają prądy “S” o częstotliwości około 3 Hz. W ich przypadku również można znaleźć doświadczalne przykłady o ich przeciwstawnym oddziaływaniu w stosunku do prądów PS w żywych organizmach - stwierdzano na przykład w badaniach doświadczalnych na zwierzętach, że mikrofale oddziałujące na mózgi badanych zwierząt zmodulowane częstotliwością 3 Hz powodowały osłabianie w pewnych obszarach mózgu fal alfa o częstotliwości 10 Hz.
Jak to już wcześniej przepowiadałem w swoim referacie w roku 2002, w ubiegłych latach oprócz stosunkowo drogich aparatów do Prądów Selektywnych “Pentapuls” produkowanych pod patronatem dr Kwaśniewskiego pojawiły się w sprzedaży także tańsze konstrukcje aparatów do Prądów Selektywnych innych producentów (w międzyczasie firma “ROMEX” wycofała się ze sprzedaży aparatów typu “Pentapuls”). W międzyczasie pojawiła się 2 lata temu na rynku pierwsza książka na temat działania i stosowania Prądów Selektywnych, choć uważam, że w instrukcji do aparatów “Pentapuls” autorstwa doktora Kwaśniewskiego zawarty był jak dotąd najlepszy opis działania i stosowania prądów w różnych jednostkach chorobowych oparty na wieloletnim doświadczeniu dr Kwaśniewskiego w ich aplikowaniu. Należy żałować, że nie została ona dotychczas wydana jako osobna publikacja, co byłoby z korzyścią dla coraz szerszej rzeszy użytkowników aparatów generujących Prądy Selektywne stosujących je na swój własny użytek.

Żywienie Optymalne, a Prądy Selektywne

Stosując Ż O dostarczamy organizmowi wszystkich produktów w odpowiedniej ilości, dając gwarancję powrotu do zdrowia. Niestety w przypadkach, gdy choroba osiągnęła wysoki stopień zaawansowania np. martwica tkanek w chorobie Buergera, czy przy chorobie wieńcowej, gdy grozi nam operacja wszczepienia bypass’ów, to Ż O wymaga jeszcze leczniczego wsparcia Prądami Selektywnymi.
Prądy Selektywne, w zależności od rodzaju i obszaru na które są stosowane, wpływają bezpośrednio na mięśnie prążkowane, na mięśnie gładkie, na naczynia krwionośne, tętnice i żyły oraz na naczynia chłonne, na nerwy obwodowe, na centralny układ nerwowy i na układ wegetatywny.
Najważniejsze jednak jest ich działanie na układ wegetatywny. Układ wegetatywny bezpośrednio lub pośrednio zarządza wszystkimi czynnościami komórek, tkanek i narządów w całym organizmie.

ukladweget

Rys. 1. Schemat autonomicznego układu nerwowego. Układ parasympatyczny przedstawia prawa strona rysunku, sympatyczny - lewa. Liczby rzymskie odnoszą się do nerwów mózgowych. Rysunek zaczerpnięto z książki Claude A. Ville Biologia Warszawa 1990

Warte zauważenia jest to, że poszczególne organy i narządy człowieka posiadają dwa niezależne od siebie “okablowania” nerwowe; osobne dla układu sympatycznego i parasymaptycznego. “Okablowania” te “podłączone” są także do różnych odcinków rdzenia kręgowego. I tak “okablowanie” sympatyczne (nerwy sympatyczne) podłączone jest do piersiowo-lędźwiowego odcinka rdzenia kręgowego, a “okablowanie” parasympatyczne do jego dwóch odcinków: szyjnego i krzyżowego. Można przypuszczać, że podobnie jak w przypadku układu elektrycznego jakiegoś urządzenia (np okablowania samochodu) takie połączenia mogą ulec osłabieniu lub uszkodzeniu, co z kolei może powodować zaburzenia w pracy “sterowanego” (za ich pomocą) “podzespołu”. Z powyższego można wyciągnąć też wniosek, że aby prawidłowo wspomóc Prądami Selektywnymi przewodzenie nerwów wegetatywnych powinno się znać ich przebieg w organizmie. Zaburzenia w układzie wegetatywnym człowieka są przyczyną prawie wszystkich chorób. Zaburzenia te polegają na przewadze jednego z układów - układu sympatycznego lub parasympatycznego. W zdrowym organizmie układy te powinny być w równowadze. Przyczyną zaburzeń układu wegetatywnego w poszczególnych narządach jak i w całym organizmie może być wadliwe “zasilanie” metabolizmu (czyli złe odżywianie), powodujące w skutkach także zaburzenia w polach elektromagnetycznych komórek, tkanek, narządów oraz całego organizmu, co jest równoznaczne w praktyce z zaburzeniami w czynności układu wegetatywnego. Przyczyną zaburzeń może być także nadmiar bodźców pobudzających dany układ. Dotyczy to zwłaszcza układu “walki”, czyli układu sympatycznego, którego nadmierne pobudzanie jest często obserwowaną przyczyną wielu obecnych dolegliwości.
Prądy selektywne pozwalają usunąć zaburzenia w polach elektromagnetycznych co jest równoznaczne z porządkowaniem czynności układu wegetatywnego tj. przywrócenie równowagi w czynności układu sympatycznego i parasympatycznego.
Zabieg porządkowania tych zaburzeń przy pomocy prądów selektywnych, pozwala usunąć te defekty lub znacznie je zmniejszyć.

Rodzaje Prądów Selektywnych i ich działanie

Prądy PS -, pobudzające układ parasympatyczny (czyli układ relaksu i regeneracji) działają skutecznie w leczeniu chorób, w których wskazane jest trwałe rozszerzenie naczyń tętniczych, poprawa krążenia żylnego i chłonnego, poprawa odżywienia tkanek i narządów , jak:
choroba Buergera,
miażdżyca tętnic kończyn,
gościec przewlekły postępujący, reumatoidalne zapalenie stawów,
stwardnienie rozsiane,
- żylaki podudzi, zmiany troficzne skóry, owrzodzenia żylakowe,
zimne nogi czy ręce również z zaburzeniami odżywczymi skóry i tkanek,
zimne kończyny jako skutek niedowładów i porażeń połowiczych,
wszelkie obrzęki kończyn, w tym obrzęki kończyny górnej po operacyjnym uszkodzeniu układu chłonnego (kończyny po radykalnej operacji raka piersi),
zespół ciężkich nóg,
bolesne kurcze mięśni kończyn dolnych,
stan bezczynności kończyny po unieruchomieniu, szczególnie z towarzyszącym zespołem Sudecka,
oziębliny i odmrożenia,
zespół Raynauda,
obrzęki po zakrzepowym zapaleniu żył w połączeniu z Żywieniem Optymalnym,
brak apetytu, niedokwasota,
zaparcia atoniczne,
zanikowy nieżyt dróg oddechowych (astma oskrzelowa),
nadczynność tarczycy,
nadciśnienie tętnicze utrwalone i chwiejne,
jaskra,
neurastenia,
nerwice „roszczeniowe”.

Prądy S, - prądy sympatyczne, są antagonistyczne w stosunku do prądów parasympatycznych (PS). Znajdują zastosowanie w tych samych chorobach, w których wskazane jest wywołanie ogólnej, bądź miejscowej przewagi układu sympatycznego, bądź usunięcie ogólnej lub miejscowej przewagi układu parasympatycznego.
Są skuteczne:
w leczeniu migreny okoporażennej,
w połowiczych bólach głowy i całej głowy,
w chorobach wrzodowych żołądka i dwunastnicy ,
przy niedoczynności tarczycy,
w parkinsonizmie miażdżycowym
w stanach depresyjnych i tendencjach samobójczych ,
w leczeniu otyłości,
w zaparciach spastycznych,

Wypada wspomnieć, że w aparatach obok prądów PS i S są z reguły dodatkowo zainstalowane układy wytwarzające prądy SVU, (a także inne rodzaje prądów), które działają na zwieracz pęcherza moczowego. Ćwicząc go i wzmacniając powodują wyleczenie z przykrej dolegliwości nietrzymania moczu.
Zabiegi aparatem do prądów selektywnych mogą być stosowane u wszystkich potrzebujących, a nie tylko u osób odżywiających się dietą dr Jana Kwaśniewskiego. W wypadku gdy pacjent nie stosuje ŻO, to wykonujący zabieg powinien uświadomić pacjentowi, że efekt standardowej serii leczniczych zabiegów może być mniejszy niżby się spodziewano i w jego przypadku, być może, należałoby zwiększyć ilość zabiegów w celu uzyskania oczekiwanego efektu. Należałoby również namówić pacjenta aby wprowadził „poprawki” do swoich przyzwyczajeń żywieniowych, które widocznie nie są najlepsze skoro pacjent choruje.

Kilka bardzo ważnych wskazówek

dotyczących stosowania prądów selektywnych, których powinien przestrzegać każdy wykonujący zabiegi.
Po pierwsze: przed zabiegiem należy dobrze zastanowić się nad ułożeniem elektrod na ciele pacjenta z uwzględnieniem trapiących go chorób, dobraniem odpowiedniej wielkości elektrod i jednocześnie dopasowaniem pod względem grubości i wielkości wilgotnych podkładów oraz sposobem ich umocowania na ciele pacjenta.
Po drugie: należy pamiętać, że elektroda o polaryzacji ujemnej jest bardziej drażniąca niż elektroda o polaryzacji dodatniej. Od tych właściwości uzależniamy rozłożenie elektrod. Jeżeli na odcinku ciała, który poddajemy zabiegowi są jakieś zranienia czy otwarte rany (np. z powodu różnych degenerujących chorób), to w ich okolicę zakładamy elektrodę dodatnią i nastawiamy bardzo niskie natężenia prądu. Tak samo należy pamiętać, że gałki oczne są bardzo delikatne jak też, że zasłonięte są cienkimi powiekami, dlatego zabiegi na gałkach ocznych wykonujemy przykładając na nie zawsze elektrody dodatnie.
Po trzecie: zawsze staramy się ochraniać kręgosłup, bo w nim leży rdzeń kręgowy i odchodzą od niego włókna nerwowe do innych części ciała. Dlatego też wykonując zabiegi na tzw. ręce czy nogi elektrodę dodatnią kładziemy na odpowiednim odcinku kręgosłupa, a na stopach czy dłoniach elektrodę ujemną. Od tej zasady są wyjątki w przypadkach przedstawionych w punkcie drugim, aby nie powodować dużej bolesności przy zabiegu czy też aby uniknąć podrażnienia spojówek i gałek ocznych.
Po czwarte: przed wykonaniem zabiegu należy dowiedzieć się czy pacjent choruje na chorobę nadciśnieniową, czy ma problemy z sercem - bo od tego będzie zależało ułożenie elektrod przy zabiegu. Te w/w schorzenia mogą ulec pogłębieniu po zabiegach prądami selektywnymi wykonanymi na dolnych partiach ciała. Dlatego należałoby wykonać zabiegi tak, aby wyrównać stan układu krwionośnego jak i limfatycznego czy nerwowego w dolnej i w górnej części ciała. Często wśród fizjoterapeutów słyszy się o tzw. “podkradaniu”. Występuje ono właśnie wtedy gdy zabieg wykonany na stopach w celu poprawy krążenia w nogach powoduje wzrost ciśnienia tętniczego czy wzrost niedomagań serca. W takich przypadkach wykonujemy zabiegi również na górną część ciała lub tzw. zabieg czterokończynowy ( na kark kładziemy elektrodę dodatnią, a pod kończyny elektrody ujemne ).
Po piąte: zabiegi prądami selektywnymi nie powinny być nadużywane. Najczęściej możemy stosować serię 10-15 zabiegów po 10- 30 minut. W ciągu jednej doby możemy wykonać zabiegi nieprzekraczające w sumie 60 minut. Przerwa miedzy różnymi zabiegami w ciągu dnia powinna wynosić około 4-6 godzin.
Na koniec jeszcze trochę ogólnych uwag co do stosowania Prądów Selektywnych.
Należy zwracać uwagę na reakcje i stan pacjenta w trakcie wykonywania zabiegu. Nieraz zdarza się, że w skutek złego rozpoznania wykonywany zabieg może okazać się niewłaściwym. Dotyczy to zwłaszcza chorób neurologicznych i psychicznych (neurastenia, depresja), ale także i krążeniowych. Wówczas zmiana rodzaju prądu przynosi najczęściej pozytywne efekty. Jako przykład można przytoczyć zastosowanie prądów S w miejsce PS przy kłopotach krążeniowych w kończynach dolnych. Jest to związane w w tym przypadku najprawdopodobniej ze złym stanem zastawek żylnych. W niektórych przypadkach po zastosowaniu obkurczających naczynia krwionośne prądów S w miejsce PS (które w tym przypadku niepotrzebnie je rozszerzają) następowała szybka poprawa i zmniejszenie opuchlizn kończyn dolnych. Wykonując zabiegi elektroterapeutyczne zawsze trzeba mieć na uwadze także i to, że nic i nikt nie może zwolnić od myślenia i odpowiedzialności osoby wykonujące tego typu zabiegi.
Krystyna i Janusz Żurkowie

Literatura:
Jan Kwaśniewski “Instrukcja medyczna aparatu do terapii Prądami Selektywnymi PENTAPULS”
Agata Waszak, Aleksander Zieliński “Prądy Selektywne – działanie i zastosowanie”
Janusz Żurek “Jak to z Prądem Selektywnym (i nie tylko)było” “Optymalnik” 9/2004
Janusz Żurek “Prądy Selektywne i aparaty do Prądów Selektywnych” - referat na konferencję w Dusznikach w 2002r.

Uwaga!

Oczywiście wszystkie przytoczone powyżej informacje dotyczące leczniczych metod podano tu jedynie w celach poznawczych. Przed ewentualnym ich zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem! Autorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za skutki w przypadku, gdyby ktoś chciał na własną rękę sprawdzić je na sobie!

Last Updated on Wednesday, 19 December 2018 21:06