OPTY nr 024 - maj 2004 - O mądrości PDF Print E-mail
Written by Wojciech Kuder   
Saturday, 01 May 2004 00:00
    Duża część optymalnych po przeczytaniu książek dr Kwaśniewskiego i przejściu na żywienie optymalne myśli, że po kilku miesiącach, a najpóźniej kilku latach będą mądrzejsi. A to dlatego, że w książkach tak jest napisane, że dobrze odżywiony mózg będzie lepiej pracował. Jednak po kilku latach ci mądrzejsi rozumieją, że tak nie jest. Faktem jest, że na żywieniu optymalnym niektórzy, szczególnie dzieci, lepiej, łatwiej i szybciej się uczą, przyswajają wiedzę, ale trzeba umieć rozróżniać, co to jest; nauka - rozum, wiedza - mądrość, głowa - mózg. Mało kto wie, że „cała mądrość od Boga pochodzi i jest z Nim na wieki....”. Patrząc z boku widzę wszechotaczającą nas głupotę, niestety również ta głupota panoszy się wśród optymalnych. Co powinno wyróżniać mądrość? Mądrość jest przede wszystkim małomówna i oszczędna w słowach. Nie potrzebuje ich wiele żeby wyrazić to, co chce. Mówi konkretnie i na temat. „Mów zwięźle, w niewielu słowach [zamknij] wiele treści, okaż że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie milczeć.” Jest jak dobry fachowiec, który nie potrzebuje wiele narzędzi, aby wykonać pracę. Fachowiec zły może mieć dużo narzędzi i pracy nie wykona wcale lub byle jak. Do niedawna nie znałem sensu zdania „Mądrość ma swoje granice, natomiast głupota nie ma granic”. Dzisiaj już wiem i podam przykład. Ustalamy statut OSBO, który powinien być prosty i zrozumiały. Można go uprościć, ale tylko do pewnych granic i to jest mądrość, natomiast rozbudowywać można go w nieskończoność - głupota. W Polsce też kiedyś było dużo mniej przepisów i ustaw, obecnie jest dużo, a będzie jeszcze więcej, gdy wejdziemy do Unii. W jakim kierunku idziemy? Oceńcie sami. Dużo namnożyło się w ostatnim czasie filozofów, którzy dużo mówią i dużo piszą. Zapisują się do dyskusji i wielokrotnie przekraczają dany im czas, zamiast mówić konkretnie i sensownie. Często w tych referatach wychwalają sami siebie. Głupota jest krzykliwa, mało pracuje, dużo mówi, z drobnego sukcesu chce zrobić wielki, albo jeszcze gorzej - przypisuje sobie sukcesy mądrości, powiększając tylko swój niepokój. Mądrość sama się nie chwali. Czeka cierpliwie w cichości, aż ją ktoś zauważy i pochwali, pochwała taka jest przyjemna, przynosi radość i zadowolenie. „Niech inny cię chwali nie twe własne usta, ktoś obcy nie twe własne wargi”. Mądrości, w przeciwieństwie do wiedzy, nie można łatwo nabyć. Można posiadać dużą, a nawet bardzo dużą wiedzę i być głupcem, „Mądrość bowiem zgodnie ze swoją nazwą nie dla wielu jest przeznaczona”, co nie znaczy, że nie należy się o nią starać. „Synu, od młodości staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny”. Aby nie zostawać w tyle należy się ciągle uczyć, święty Augustyn powiedział „Jeśli się zatrzymasz - zginiesz, przepadniesz”. Bardzo dużo można osiągnąć, jeśli nauczymy się słuchać dobrych rad, wskazówek, będziemy pobierać wiele nauk, ale trzeba się nauczyć je segregować i wybierać te właściwe, „Słuchaj synu, przyjmij me zasady i rady mojej nie odrzucaj”. Mądrego można też poznać po tym, jak przyjmuje nasze uwagi, napomnienia. „Strofuj mądrego, a będzie cię kochał, nie strofuj głupiego, bo będzie cię nienawidził. Oprócz mądrości jest jeszcze prawdziwa mądrość.” A oto cytat o prawdziwej mądrości: „Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości! Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.”

Powyższy tekst kieruję do tych wszystkich, którzy uważają się za mądrych. Niech sobie odpowiedzą na pytanie - jak daleko mi do mądrości, do prawdziwej mądrości? Ci, którzy chcą nas poróżnić siejąc spory i kłótnie. Czytają rozbudowane referaty myśląc, że dobrze czynią. Niech przeczytają, zrozumieją i sami się ocenią. „Niech nikt się nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niechaj się stanie głupim, by posiadł mądrość”.
Kuder Wojciech
- Kalety
Cytaty zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia z Księgi Przysłów, Księgi Mądrości Syracha i Listu Św. Jakuba Apostoła
Last Updated on Tuesday, 20 July 2004 13:24